Jste náš student? Klikněte sem, vyplňte přihlašovací údaje níže a vstupte k webové podpoře pro studenty. Jste náš firemní zákazník? Klikněte sem, vyplňte přihlašovací údaje níže a vstupte k webové podpoře manažerů vzdělávání. Jste náš lektor? Klikněte sem, vyplňte přihlašovací údaje níže a vstupte do letorského informačního systému.

Podmínky užití webových stránek

Učíme dobře cizí jazyky, ale krom toho známe dobře všechny náležitotosti našeho podnikání. A platí to i o webových stránkách. Zde se dočtete podmínky jejich užití.

Obecná ustanovení

1. Provozovatelem internetových stránek www.glossa.cz je Glossa, s.r.o., IČ 26172062 DIČ CZ26172062, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 76732 (dále jen „web“).

2. Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání webu (dále jen podmínky). Web je bezplatně veřejně přístupný a jeho užívání se řídí těmito podmínkami.

3. Prohlížením či jiným užitím webu vyjadřuje uživatel svůj souhlas s těmito podmínkami.

Autorská práva

1. Provozovatel tímto prohlašuje, že  mu dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon náleží veškerá práva vyplývající z licence k vlastnímu obsahu webu, včetně textu a jeho designu, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na webu, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na webu.

2. Uživatel bere na vědomí, že obsah webu je chráněn předpisy na ochranu autorských práv a dalšími předpisy, kterými se řídí ochrana duševního vlastnictví. Uživatel není oprávněn rozmnožovat, kopírovat, distribuovat, prodávat, přenášet obsah webu, měnit, upravovat či jinak zasahovat do obsahu webu.

3. Ochranné známky, obchodní označení, grafické prvky, design či aplikace umístněné na webu tvoří duševní vlastnictví provozovatele a bez jeho předchozího písemného souhlasu nesmí být nikterak využívány.

Způsob používání

1. Uživatel se zavazuje, že při používání webu se bude řídit předpisy platnými na území České republiky a těmito podmínkami a nebude jakkoliv poškozovat dobré jméno provozovatele ani ostatní uživatele.

2. Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:

zasahovat do bezpečnosti, technické podstaty nebo obsahu internetových webu,

využívat stránky pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam),

zasílat na tyto stránky zprávy obsahující viry nebo jakékoliv nebezpečné či škodlivé programy.

Závěrečná ustanovení

1. Obsah webu má pouze informativní a nezávazný charakter. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na tomto webu.

2. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s používáním webu.

3. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah webových stránek patřících třetím subjektům, na které web odkazuje.

4. Provozovatel je oprávněn kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto stránkách.

5. Provozovatel je oprávněn kdykoliv změnit tyto podmínky, přičemž jejich aktuální znění vždy zveřejnění prostřednictvím tohoto webu.

 

Rovnou nám napište

Vaše zpráva byla odeslána. Děkujeme.

Přijďte se k nám podívat

Recepce • Jindřišská 11, 110 00 Praha 1
nebo volejte 224 219 484

Naše učebny v Praze

  • Jindřišská ulice GlossaJindřišská 11 Praha 1
  • Glossa Slezská dům fotoSlezská 96 Praha 3
  • Glossa Chodov budovaMalenická 1784 Praha 4
  • Glossa učebna Anděl budovaHolečkova 31 Praha 5
  • Nad záložnou 5 Praha 8