Jste náš student? Klikněte sem, vyplňte přihlašovací údaje níže a vstupte k webové podpoře pro studenty. Jste náš firemní zákazník? Klikněte sem, vyplňte přihlašovací údaje níže a vstupte k webové podpoře manažerů vzdělávání. Jste náš lektor? Klikněte sem, vyplňte přihlašovací údaje níže a vstupte do letorského informačního systému.

Obchodní podmínky - online zkoušky

prodávané v e-shopu školou jazyků Glossa:

Smluvními stranami, které mají práva a závazky dle těchto pravidel, jsou zákazník, jehož identifikační údaje jsou uvedeny na nákupním webovém formuláři, a společnost Glossa s.r.o., IČO 26172062, se sídlem Jindřišská 11, 110 00 Praha 1, dále škola.

1. Všeobecná ustanovení

a) Škola je akreditovaným zkušebním centrem LanguageCert. Jako akreditované zkušební centrum nabízí zkoušky konané prezenčně ve zkušebním centru (na papíře i na počítači) i online zkoušky, jejichž realizaci a vyhodnocení zajišťuje přímo zkušební centrála LanguageCert provozovaná společností PeopleCert Qualifications Ltd., registrovanou ve Velké Británii pod identifikačním číslem 09620926.
b) Nákupem zkoušky a její úhradou platební kartou získává zákazník nárok na realizaci online jazykové zkoušky v rozsahu daném typem zkoušky a těmito podmínkami. Škola se zavazuje zajistit realizaci zkoušky ve spolupráci se zkušební centrálou. Podrobné informace o charakteristikách služeb jsou uvedeny ve veřejné nabídce školy a na jejích webových stránkách.
c) Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů školou a jejich poskytnutím společnosti PeopleCert Qualifications Ltd. za účelem zajištění řádné dokumentace zkoušky a vystavení certifikátu.

2. Průběh zkoušky a technické podmínky

a) Nákup zkoušky probíhá ve formě koupě poukázky – Exam Voucheru. Exam voucher bude zaslán zákazníkovi elektronickou poštou společností PeopleCert Qualifications Ltd. po registraci zákazníka školou ve zkouškovém systému.
b) Prostřednictvím Exam Voucheru se zákazník na webu zaregistruje a vybere si termín zkoušky. Podrobné instrukce k využití Exam Voucheru naleznete zde.
b) Obsah a průběh zkoušky je totožný se zkouškami konanými ve zkušebním centru, probíhají však distančně přes internet v online kontaktu s certifikovaným zkoušejícím. Certifikát vystavený po úspěšném složení online zkoušky má stejnou platnost jako certifikát získaný prezenční zkouškou.
c) Zkouška probíhá prostřednictvím zabezpečené aplikace ExamShield, kterou si zákazník před zkouškou nainstaluje na svůj počítač. V průběhu zkoušky není dovolené používat virtualizační software.
d) Zákazník bude mít u sebe v průběhu zkoušky platný osobní doklad, který nasnímá dle pokynů webkamerou do zkouškové aplikace, a ztlumený mobilní telefon, na kterém ho může kontaktovat examinátor v případě technických obtíží. Zkouška musí probíhat v klidné místnosti, ve které je zákazník sám.
e) Zákazník prohlašuje, že jeho rodným jazykem není angličtina. Zákazník souhlasí se zpracováním osobních dat za účelem realizace zkoušky, včetně pořízení fotografie obličeje a osobního dokladu.
f) Závazné technické podmínky a podrobné instrukce k průběhu zkoušky jsou uvedeny v odkazu na směrnice LanguageCert zde pro operační systém Windows nebo MacOs.

3. Výsledky zkoušky, certifikát

a) Výsledky online zkoušky a elektronický originál certifikátu dostane zákazník e-mailem do 3 pracovních dnů od konání zkoušky.
b) Tištěný originál certifikátu bude do 5 dnů od oznámení výsledků zaslán zkušební centrálou poštou do jazykové školy.  Zákazník si certifikát vyzvedne osobně v jazykové škole, nebo jej škola zašle doporučeně poštou na adresu zákazníka uvedenou v přihlášce.

4. Reklamace, stížnosti a závazné směrnice

a) Škola se zavazuje postupovat v souladu s platnými předpisy a regulacemi LanguageCert a poskytnout veškerou součinnost v případě řešení reklamací a stížností. Závazné směrnice zkušebního centra k řešení stížností a reklamací jsou k nahlédnutí v anglickém jazyce zde:
Equal Opportunities and Diversity Policy
Malpractice and Maladministration Policy
Candidate Appeals Policy
Complaints Handling Policy
b) K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů, příslušná Česká obchodní inspekce.

Rovnou nám napište

Vaše zpráva byla odeslána. Děkujeme.

Přijďte se k nám podívat

Recepce • Jindřišská 11, 110 00 Praha 1
nebo volejte 224 219 484

Naše učebny v Praze

  • Jindřišská ulice GlossaJindřišská 11 Praha 1
  • Glossa Slezská dům fotoSlezská 96 Praha 3
  • Glossa Chodov budovaMalenická 1784 Praha 4
  • Glossa učebna Anděl budovaHolečkova 31 Praha 5
  • Nad záložnou 5 Praha 8