Jste náš student? Klikněte sem, vyplňte přihlašovací údaje níže a vstupte k webové podpoře pro studenty. Jste náš firemní zákazník? Klikněte sem, vyplňte přihlašovací údaje níže a vstupte k webové podpoře manažerů vzdělávání. Jste náš lektor? Klikněte sem, vyplňte přihlašovací údaje níže a vstupte do letorského informačního systému.

Obnovení výuky kurzů pro veřejnost v učebnách

před 3 roky •

Vzhledem k rozvolňování vládních omezení obnovujeme prezenční výuku ve veřejných kurzech od 25. května. Od tohoto data se studenti mohou těšit těšit na výuku v podobě, na kterou byli zvyklí, tedy v učebnách, ve kterých kurzy obvykle probíhají.

Na provoz i za zvýšených hygienických nároků jsme připraveni, v učebnách i na WC budou k dispozici dezinfekční prostředky na ruce a lektoři budou vždy mezi jednotlivými lekcemi ošetřovat povrchy výukových prostor dezinfekcí. Počítáme zároveň s úpravou zasedacího pořádku tak, aby respektoval větší rozestupy mezi jednotlivými studenty. 

Pomaturitní studium bude pokračovat od stejného data ve smíšeném modu – část výuky poběží prezenčně, ovšem jen v malých skupinách vždy poloviny jedné třídy, část výuky bude pokračovat distančně v online režimu.

Od 25. května také opět otevíráme naši kancelář a recepci pro návštěvy.

Datum obnovení prezenční výuky v učebnách je stanoveno dle pokynů Ministerstva průmyslu a obchodu, dřívější otevření nebylo jazykovým školám na rozdíl od jiných provozoven povoleno.

Prosíme o dodržování nařízení nosit roušky při styku s jinými lidmi, tedy i s vašimi kolegy z kurzu.

Lekce, o které studenti přišli v důsledku přerušení výuky, budou nahrazeny prodloužením kurzů.

Věříme, že návrat k prezenční výuce bude příjemný a lekce si všichni užijeme.

Pošlete článek přátelům

Glossa - škola jazyků